• Trạng Thái : Đang tiến hành
  • Nhóm dịch : Transformers Fanpage Vietnam
  • Tác giả : IDW Publishing
  • Thể loại : Action, Adventure, Comic, Sci-fi

Giới thiệu truyện

Tổng hợp các one-shot về các nhân vật trong Transformers!

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX