Giới thiệu truyện

trong những năm đường thiên bảo, thích khách lý ngạc cố sức chiến đấu trong vương triều nguy cấp, một mình chống đỡ, lập ra tiền thân của huynh đệ hội, hội thích khách "vô hình giả". cuối cùng trở thành nhất đại thích khách tông sư.

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX