Giới thiệu truyện

ta tên mạnh xuyên, năm nay mười lăm tuổi, là đông ninh phủ "kính hồ đạo viện" đương đại đại sư huynh./n//n/

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX