• Trạng Thái : Đang tiến hành
  • Nhóm dịch : Hamtruyen
  • Tác giả : Đang cập nhật
  • Thể loại : Harem, Horor, Manhua

Giới thiệu truyện

Tuyển tập những câu truyện ma :), nên đọc buổi tối

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX