• Trùng Sinh
  • Điểm Review : 4.2/5
  • 818 người đã theo dõi truyện này
  • 656959 lượt xem

Giới thiệu truyện

Vương Hoán- lính đánh thuê hàng đầu đã chết trong một lần thi hành nhiệm vụ, sau khi tỉnh lại, anh phát hiện mình đã đến một thế giới kỳ lạ...

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX