• Trạng Thái : Đang tiến hành
  • Nhóm dịch : Hamtruyen
  • Tác giả : Đường Gia Tam Thiếu
  • Thể loại : Hamtruyen, Huyền Huyễn, Manhua

Giới thiệu truyện

Phần 2 đấu la đại lục

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX