Giới thiệu truyện

ta, vân thiên ca, nữ chính của câu chuyện, tên cặn bã trong cặn bã kalmar! không nói chẳng rằng chơi trò xuyên việt rồi! hành vi này đúng là giỏi, giỏi thật đấy! manh mối duy nhất là một bông hoa cỏn con rách nát mà hắn để lại! bây giờ, lập tức, ngay lập tức! cùng xuất phát với ta! luồng sức mạnh này, chẳng lẽ là… thiên… thiên ca đại nhân? đừng có gọi ta là thiên ca, gọi đại sư tỷ!

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX